droomplek

Haarlems Dagblad, 11 december 2018

Droomplek is een boek met poëtische zwart-wit fotografie, gemaakt in de directe omgeving van mijn woning in het Ramplaankwartier in Haarlem.

Droomplek verscheen in het late najaar van 2018 in een handgemaakte, gelimiteerde oplage van 83 exemplaren, genummerd en gesigneerd.

Droomplek wordt geleverd in een luxe geschenkdoos. Meegeleverd wordt een handgemaakte zilver-gelatine druk op barietpapier, formaat 20x30 cm.


Droomplek is te koop bij boekhandel De Vries, Gedempte Oude Gracht 27, Haarlem

Prijs: € 83,- incl. BTW

 

Colofon

 

Fotografie, productie, druk en uitgever: 

Ron Moelijker

 

Gedichten:

Shiwa Jacobs: 

  “Hoogvliegers”, “Vredesvlam”

Martijn Jurriaans: 

  “De wolken”, Hoge bomen”

Martin van den Esschert:

  “Echo”, zonder titel / Spaanse honingbij

 

Deze gedichten werden eerder gepubliceerd in Straatjournaal, de door dak- en thuislozen verkochte straatkrant van Haarlem en omstreken. 

Voor publicatie van de gedichten van Martin van den Esschert in Droomplek is gepoogd met hem in contact te komen. Helaas bleek het niet mogelijk om contact te maken met Martin.

 

Vormgeving: Florie Parenthoux, Bert van der Heijden, Ron Moelijker

 

Met speciale dank aan:

Machiel Botman, voor zijn inspirerende leermeesterschap

Leo Duppen, voor al zijn steun en adviezen

 

ISBN:  978-90-829490-0-1

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, electronisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

www.ronmoelijker.nl

 

© Ron Moelijker, 2018